หน้าแรก >ข่าวการอบรมและสอบ,ออกใบอนุญาต > ภาพออกหน่วยบริการ เพื่อออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ในพื้นที่ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
บันทึกโดย :นางสาวเมวดี ษรเกตุ (ภภ. 45)
วันที่บันทึก :15/10/2563
ภาพออกหน่วยบริการ เพื่อออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ในพื้นที่ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. -15.00 น. สำนักงาน กสทช. เขต 45 ร่วมกับ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมนอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยจะให้บริการใบอนุญาตฯ ประเภทต่างๆ ดังนี้
 - วิทยุสมัครเล่น (AR)
 - วิทยุความถี่ประชาชน (CB 245)
 - ค้า/ซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคม
 - วิทยุเรือประมง (27 MHz)
 - ใบอนุญาตจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งตาม พรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ
 - ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ งานใบอนุญาต สำนักงาน กสทช.เขต 14 (ชุมพร) โทร. 077-598-597 ในวันและเวลาราชการ

01_1.jpg

02_1.jpg

03_1.jpg

04_1.jpg

05_1.jpg

06_1.jpg

07_1.jpg

08_1.jpg

09_1.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : mtr_cp@nbtc.go.th    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108