Home >Training & Examination
ครั้งที่ 7/2551 (รุ่นที่ 1) พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา)
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ชุมพร
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : mtr_cp@nbtc.go.th    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108