หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต > (ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงาน กสทช.
บันทึกโดย :นางสาวเมวดี ษรเกตุ (ภภ. 45)
วันที่บันทึก :05/07/2567
(ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงาน กสทช. เขต 45 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ของสำนักงาน กสทช. เขต 45 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : mtr_cp@nbtc.go.th    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108