หน้าแรก > > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรั้วและระบบไฟฟ้าน้ำบาดาลของสำนักงานฯ โด
บันทึกโดย :นางสาววรรณนิสา คงเจริญถิ่น (ภภ. 45)
วันที่บันทึก :08/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรั้วและระบบไฟฟ้าน้ำบาดาลของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108