หน้าแรก >ขอใบอนุญาตวิทยุ > ใบอนุญาตใช้และโอนวิทยุซีบี 245(สีแดง)
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :10/03/2560
ใบอนุญาตใช้และโอนวิทยุซีบี 245(สีแดง)
Slide1.JPGSlide2.JPGSlide3.JPGSlide4.JPGSlide5.JPG


แบบคำขอและหลักฐานขอใบอนุญาตใช้

 
1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(อายุไม่เกิน 90 วัน) *กรณีนิติบุคคล
4.สำเนาใบอนุญาตตั้งสถานี *กรณีเครื่องติดรถยนต์และติดที่บ้านถ้าไม่มีให้ขอเพิ่มด้วย
5.นำเครื่องวิทยุมาด้วย หรือจดยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลข ปท.(NTC ID)และหมายเลขเครื่อง หรือภาพถ่ายของเครื่องที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลข ปท.(NTC ID)และหมายเลขเครื่อง
6.ค่าธรรมเนียม 535 บาท
 
แบบคำขอและหลักฐานโอนเครื่องวิทยุซีบี 245
1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้โอนและผู้รับโอน)
3.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้โอนและผู้รับโอน)
5.ใบอนุญาตใช้ฉบับเดิม(ตัวจริง)
6.สำเนาใบอนุญาตตั้งสถานีของผู้รับโอน(กรณีเครื่องติดรถยนต์และติดที่บ้านถ้าไม่มีให้ขอเพิ่มด้วย)
7.นำเครื่องวิทยุมาด้วย หรือจดยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลข ปท.(NTC ID)และหมายเลขเครื่อง หรือภาพถ่ายของเครื่องที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ, รุ่น, หมายเลข ปท.(NTC ID)และหมายเลขเครื่อง
8.ผู้โอนต้องลงนามโอนเครื่องในแบบคำขอ คท.2 ด้วย
9.ค่าธรรมเนียม 535 บาท
 
ถ้ามาติดต่อขอใบอนุญาตแทน ต้องเพิ่มหลักฐาน ดังนี้
          + สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
          + แบบมอบอำนาจ คท.26 ดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108