หน้าแรก >ขอใบอนุญาตวิทยุ > ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในรถยนต์
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :09/03/2560
ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในรถยนต์
แบบคำขอและหลักฐาน (ผู้ขอเป็นเจ้าของรถ)

1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนรถหน้าที่มีชื่อผู้ครอบครองและหน้าเสียภาษี
4.สำเนาใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
 
แบบคำขอและหลักฐาน (ผู้ขอไม่เป็นเจ้าของรถยนต์)
 
1.แบบคำขอ คท.2 ดาวน์โหลด
2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขอและเจ้าของรถยนต์)
3.สำเนาทะเบียนรถหน้าที่มีชื่อผู้ครอบครองและหน้าเสียภาษี
4.หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีของเจ้าของรถยนต์ แบบ คท.22 ดาวน์โหลด
5.สำเนาใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ค่าธรรมเนียม
-535  บาท (5 วัตต์)
-1070 บาท (10 วัตต์)
ถ้ามาติดต่อขอใบอนุญาตแทนผู้อื่น ต้องเพิ่มหลักฐาน ดังนี้
          -แบบมอบอำนาจ คท.26 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ดาวน์โหลด
          -สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108