หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมการณ์รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บันทึกโดย :
วันที่บันทึก :
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Object cannot be cast from DBNull to other types.
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : mtr_cp@nbtc.go.th    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108