หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจสถานีฯเครื่องฯและใบอนุญาตฯของ สถานีวิทยุสมัครเล่นอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :15/02/2560
ตรวจสถานีฯเครื่องฯและใบอนุญาตฯของ สถานีวิทยุสมัครเล่นอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุนไชย จิระกร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช.เขต 14 พร้อมนายสุธิชัย ไชยสุริยา ได้มาตรวจสถานีวิทยุสมัครเล่น เครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ของ HS8OXV,HS8GMEและ HS7QOL  พร้อมทั้งมีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกิจการวิทยุสมัครเล่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

VRC11.jpg

VRC12.jpg

VRC21.jpg

VRC22.jpg

VRC31.jpg

VRC32.jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108