หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่ง กสทช.เรื่อง การขึ้นทะเบียนโดรน
บันทึกโดย :soonchai jirakorn
วันที่บันทึก :12/10/2560
คำสั่ง กสทช.เรื่อง การขึ้นทะเบียนโดรน
คำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายบนอก (Drone)
- คำขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอำกำศยำนซึ่งไม่มีนักบิน-1.pdf  ดาวน์โหลด
- คำสั่งฯ.pdf  ดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : [email protected]    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108