หน้าแรก > บริการ > บริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม

1. ต่อ/ออก ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น (บัตรคอลซายน์)

2. ใบอนุญาตใช้และตั้งเสาวิทยุสื่อสารที่บ้านและรถยนต์ สำหรับ
    2.1 เครื่องดำ ข่ายวิทยุสมัครเล่น
    2.2 เครื่องแดง ข่ายความถี่ประชาชน (เครื่องแดง) ซีบี 245

3. ใบอนุญาตค้า (ขาย)
    3.1 เครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสาร) 
    3.2 เครื่องรับและจานดาวเทียม

4. ใบอนุญาตซ่อมวิทยุคมนาคม
5. ใบแทน

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช.เขต 45 (ชุมพร)
58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000    email : mtr_cp@nbtc.go.th    โทร : 0-7759-8597 - 8 โทรสาร 0-7759-8597-7 ต่อ 108